superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

FinanseNauka

Podatek liniowy co to jest, zasady, stawka. Co warto wiedzieć?

Podatek liniowy co to jest, zasady, stawka. Co warto wiedzieć?

Dla wielu przedsiębiorców podatek liniowy jest korzystniejszą formą rozliczeń od skali podatkowej. Czym jest podatek liniowy? Ile wynosi jego stawka? Kiedy warto z niego skorzystać? Dowiedz się więcej na temat tego podatku.

Czym jest podatek liniowy?

Najczęściej przedsiębiorcy rozliczają swój podatek na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Jednak nie zawsze jest to opłacalne rozwiązanie. Warto wtedy wziąć pod uwagę inną formę rozliczeń podatkowych. Podatek liniowy co to jest?

Podatkiem liniowym nazywa się podatek naliczany według jednolitej stawki. Stawka ta stosowana jest niezależnie od wysokości dochodów, co różni podatek liniowy od zasad ogólnych, które stosują dwie różne stawki podatkowe zależnie od dochodów.

Podatek liniowy – stawka

W podatku liniowym stawka podatkowa jest stała, dlatego jest łatwy w rozliczaniu, ponieważ nie wymaga stosowania dwóch stawek według skali podatkowej.

Dla przedsiębiorców wybierających podatek liniowy stawka wynosi 19 proc. od dochodu.

Kto może skorzystać z podatku liniowego?

Opodatkowanie zgodnie ze stawką liniową jest dostępne tylko dla podmiotów, które osiągają dochody z dwóch źródeł:
– Działalność gospodarcza,
– Działy specjalne produkcji rolnej.

Podatek liniowy może być zastosowany zarówno w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i określonych rodzajów spółek bez osobowości prawnej. Z tej formy rozliczeń mogą korzystać wspólnicy ze spółek cywilnych, jawnych i partnerskich.

Kiedy nie można stosować podatku liniowego?

Nie można stosować podatku liniowego w przypadku dochodów z umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Prawo do rozliczania podatkiem liniowym można także utracić wtedy, gdy świadczy się na rzecz byłego pracodawcy takie same usługi, co praca świadczona dla niego na etacie podczas tego samego roku podatkowego.

Podatek liniowy – zasady rozliczeń

Dla rozliczających podatek liniowy zasady są proste, jednak skorzystanie z tej formy opodatkowania ma również pewne ograniczenia.

Osoby wybierające opodatkowanie według jednej stawki muszą pamiętać o ograniczeniach. Przy podatku liniowym nie można:
– Korzystać z kwoty wolnej od podatku,
– Rozliczać się razem z małżonkiem,
– Korzystać z dodatkowego odliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci,
– Odliczać ulg, między innymi ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej.

Rozliczający się według stawki liniowej muszą także pamiętać o systematycznym odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy oraz o składaniu deklaracji rocznej PIT-36L.

Kiedy warto skorzystać z podatku liniowego?

Podatek liniowy jest najbardziej opłacalny dla podatników, którzy osiągają dochody wyższe od kwoty, według której stosuje się drugi próg podatkowy według skali podatkowej.

Jest on zatem najkorzystniejszy dla przedsiębiorców osiągających wyższe dochody.

Jak przejść na podatek liniowy?

Aby skorzystać z podatku liniowego, należy wybrać tę formę rozliczenia przy zakładaniu działalności gospodarczej lub przejść na nią do 20. dnia miesiąca po tym miesiącu, w którym dochodzi do uzyskania pierwszego przychodu z działalności w konkretnym roku.

Udostępnij