superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Biznes

Czym jest sanacja przedsiębiorstwa?

Czym jest sanacja przedsiębiorstwa?

Pojęcie postępowania sanacyjnego w polskim prawie funkcjonuje stosunkowo krótko. Procedura jest dostępna dla firm, którym grozi utrata płynności finansowej. Jeszcze do niedawna taka sytuacja prowadziła do ogłoszenia bankructwa. Obecnie wcale nie musi oznaczać najgorszego. Prawidłowo przeprowadzona sanacja przedsiębiorstwa zdecydowanie minimalizuje ryzyko takiego scenariusza. Czym charakteryzuje się postępowanie sanacyjne? Czym różni się od upadłości? Jakich formalności wymaga?

1. Na czym polega postępowanie sanacyjne?

2. Postępowanie sanacyjne – warunki

3. Czym różni się sanacja od upadłości?

4. Najważniejsze korzyści postępowania sanacyjnego

Przebieg zarówno postępowania upadłościowego, jak i postępowań restrukturyzacyjnych jest złożony i zawsze podzielony na kilka etapów. Wsparcia mogą udzielić wyspecjalizowane kancelarie, na przykład Kancelaria Restrukturyzacyjna KPR.

Na czym polega postępowanie sanacyjne?

Głównym założeniem, z którego wynika sanacja przedsiębiorstwa, jest dążenie do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika. W otwarciu postępowania sanacyjnego upatruje się zatem szansy na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Sanację kwalifikuje się jako postępowanie restrukturyzacyjne, zmierzające do przywrócenia firmie pełnej zdolności wykonywania zobowiązań oraz ochrony przed egzekucją. Kolejne etapy, które uwzględnia przeprowadzenie działań sanacyjnych, zmierzają do poprawy sytuacji.

Postępowanie sanacyjne – warunki

Otwarcie postępowania sanacyjnego jest możliwe w momencie, gdy przedsiębiorstwo dysponuje jeszcze pewnymi zasobami, rokuje i wyraża chęć przeprowadzenia zmian. Pierwszy krok procesu stanowi złożenie wniosku przez samego dłużnika lub wierzyciela do sądu restrukturyzacyjnego działającego przy sądzie gospodarczym.

Otwarcie sanacji firmy może wiązać się z zabezpieczeniem majątku dłużnika już w momencie prowadzenia postępowania o otwarcie postępowania. Sądowe ustanowienie tymczasowego nadzorcy ogranicza dłużnikowi możliwości zarządzania aktywami. Po otwarciu postępowania sanacyjnego stan taki zostaje utrzymany.

Czym różni się sanacja od upadłości?

Postępowanie sanacyjne od upadłościowego różni się zasadniczo. Jako postępowanie restrukturyzacyjne ma ono na celu uratowanie przedsiębiorstwa, zaś w przypadku upadłości chodzi o jego likwidację i zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. Wspólna jest zatem idea wyprowadzenia firmy z długów, jednak sposób działania i rezultat są całkowicie odmienne.

Warto wiedzieć, że zasady ogłoszenia upadłości zostały uregulowane w Ustawie z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, zaś kwestie sanacji reguluje Ustawa z 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

Najważniejsze korzyści postępowania sanacyjnego

Odpowiedź na pytanie, która procedura – sanacja czy upadłość – powinna znaleźć zastosowanie, zawsze jest podyktowana analizą konkretnego przypadku. Odpowiedzi nie są oczywiste, czego dowód stanowi fakt, że nierzadko dochodzi do kolizji wniosków. Wówczas pierwszeństwo ma sanacja.

Oczywiście, tak jak każda inna procedura, także i ta nie jest rozwiązaniem idealnym i każda ze stron znajdzie w niej korzyści, ale również wady. Z punktu widzenia dłużnika ogromnym plusem jest zapewnienie ochrony przed egzekucją oraz umożliwienie redukcji zatrudnienia na bardzo korzystnych dla firmy warunkach, na podstawie planu restrukturyzacyjnego. Zarządca ma także prawo odstąpienia od niektórych umów.

Z drugiej strony sanacja oznacza także brak kontroli nad firmą, szkody wizerunkowe oraz spory czas trwania.

Udostępnij