superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Finanse

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Wiele osób zastanawia się, czym jest konkretnie wynagrodzenie zasadnicze. Warto się tego dowiedzieć oraz zapoznać z jego najważniejszymi aspektami.

Podział składników wynagrodzenia

Ustalanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie w dużej mierze polega na dobraniu możliwych składników wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników. Składniki wynagrodzenia mogą być zarówno dobrowolne, jak i obowiązkowe. Wśród nich można wymienić następujące elementy:
– wynagrodzenie zasadnicze,
– wynagrodzenie za czas niewykonywanej pracy, na przykład podczas choroby,
– diety za czas podróży służbowych,
– dodatek do pracy w godzinach nadliczbowych lub nocnych,
– odprawy,
– odszkodowania.
Natomiast wśród dobrowolnych składników wynagrodzenia można między innymi wskazać premie, prowizje oraz nagrody.

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Wynagrodzenie zasadnicze uznawane jest za podstawowy oraz obowiązkowy składnik wynagrodzenia każdego pracownika. Można je określać na różne sposoby. Dlatego wyróżnia się stawki miesięczne, godzinowe, ale także akordowe oraz prowizyjne. Jednak najczęściej kwota wynagrodzenia zasadniczego prezentowana jest w stawce miesięcznej, którą otrzymuje pracownik za cały przepracowany miesiąc. Dlatego wynagrodzenie pracownik zazwyczaj dostaje w tej samej wysokości, niezależnie od ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu. Jednak wynagrodzenie zasadnicze może zostać obniżone, jeśli pracownik był nieobecny w pracy bez zachowania prawa do otrzymywania pensji.

Wynagrodzenie zasadnicze a umowa

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego powinna być ustalona na piśmie, dlatego doskonałym rozwiązaniem będzie zawarcie jej w podpisywanej umowie. Warunki związane z wynagradzaniem pracowników oraz przyznawaniem im innych świadczeń najczęściej zawarte są w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. W przypadku zatrudniania mniejszej ilości pracowników niż 50 warunki pracy oraz płacy ustalane są w sposób indywidualny podczas negocjacji lub narzucane przez pracodawcę.

Wynagrodzenie zasadnicze a pensja minimalna

Wynagrodzenie zasadnicze oraz pensja minimalna są dwoma różnymi pojęciami, chociaż bardzo często się je łączy. Wynagrodzenie zasadnicze jest głównym składnikiem pensji, która jest wypłacana każdemu pracownikowi za wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. Natomiast pensja minimalna odnosi się do konieczności zastosowania minimalnego wynagrodzenia o pracę. Jej kwota jest ustana na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę. Jest to najniższa kwota wynagrodzenia, jaką może zaoferować pracodawca swoim pracownikom.

Udostępnij