superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Finanse

Odroczenie terminu płatności składek ZUS

Odroczenie terminu płatności składek ZUS

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest regularne i terminowe odprowadzanie podatków i składek ZUS. Biznes nie zawsze jednak układa się tak, jak byśmy sobie tego życzyli – zdarzają się więc sytuacje, w których termin zapłaty podatków już się zbliża, a konto firmowe świeci pustkami. Co więcej, taki stan rzeczy nie musi oznaczać, że przedsiębiorstwo stoi na skraju bankructwa, a jego rynkowa pozycja jest zagrożona. 

Coraz częściej osoby prowadzące działalność gospodarczą miewają przejściowe problemy ze spłatą zobowiązań na czas z powodu zatorów płatniczych powstałych z winy ich kontrahentów. Co na to zaradzić? Rozwiązań jest kilka, ale jednym z najbardziej efektywnych i przyjaznych dla przedsiębiorców jest odroczenie terminu płatności. Jak z niego skorzystać? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz poniżej!

Gdzie możesz odroczyć termin płatności składek?

Usługę odraczania terminu płatności podatków i składek oferują firmy faktoringowe oraz niektóre banki. Warto jednak pamiętać, że wniosek o prolongatę terminu płatności składek ZUS możesz złożyć do samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

W wielu przypadkach będzie to pierwszy i jedyny konieczny krok w uzyskaniu przedłużenia terminu płatności. Pamiętaj, że ZUS-owi zależy na tym, by przedsiębiorca mógł spłacić składki i lepiej, by zdarzyło się to w późniejszym terminie, niż miało się nie zdarzyć już nigdy. 

Problem pojawia się, gdy to nie pierwsza taka sytuacja – wyrozumiałość ZUS ma swoje granice i może się okazać, że nasz wniosek zostanie po prostu odrzucony. W takim układzie rozwiązaniem może być skorzystanie z usługi finansowania podatków oferowanej przez firmy faktoringowe.

Kto może skorzystać z usługi finansowania podatków?

Abyś mógł skorzystać z finansowania podatków Twoja firma musi być zarejestrowana w Polsce i posiadać numer NIP. Z usługi może skorzystać każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca, niezależnie od branży. Usługa jest dostępna dla JDG oraz spółek.

Które podatki i składki możesz odroczyć?

Usługa finansowania podatków w PragmaGO pozwala odroczyć wszystkie rodzaje podatków i składek:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
  • podatek dochodowy od osób prawnych CIT
  • podatek od towarów i usług (VAT)
  • składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)

Na jak długo można odroczyć płatność składek ZUS?

Płatność składek ZUS (i wszystkich pozostałych podatków) możesz rozłożyć na wygodne, elastyczne raty. Obecnie dostępne są cztery warianty: rozłożenie płatności na 3, 6, 9, a nawet na 12 miesięcy – to pozwala wszystkim przedsiębiorcom wybrać wariant najbardziej odpowiadający ich potrzebom.

Jakie są koszty odroczenia terminu płatności?

Koszt odroczenia płatności łatwo obliczyć korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie PragmaGO. Oto przykładowe wyliczenia:

Przykład 1:

Pan Krzysztof chce sfinansować podatki na łączną kwotę 3 300 zł i rozłożyć płatność na 6 miesięcznych rat. Zgodnie z kalkulatorem wysokość raty wyniesie 617 zł, co daje łączny koszt równy 3 702 zł. Oznacza to, że sam koszt rozłożenia płatności na pół roku wyniósł 402 zł.

Przykład 2:

Pan Hubert prowadzi przedsiębiorstwo z dużymi obrotami. Postanawia odroczyć termin płatności podatków o łącznej kwocie 47 200 zł. Płatność dzieli na 9 rat – za każdą z nich zapłaci 6 125 zł. Łącznie zapłaci więc 55 125 zł. Całkowity koszt finansowania wyniesie 7 925 zł.

Udostępnij