superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Biznes

Jak przeprowadza się badania opinii?

Jak przeprowadza się badania opinii?

Badania opinii znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia – w odniesieniu do reklamy, polityki, kwestii społecznych czy inwestycji prowadzonych na szczeblu lokalnym. Takie źródło informacji zyskuje na znaczeniu w dzisiejszych czasach, aby jednak jego efekty potraktować poważnie i rzeczywiście uwzględnić w działaniach firmy lub innej organizacji, trzeba zadbać o ich rzetelność. Jak to zrobić? Jakie parametry mają szczególne znaczenie?

1. Na czym polega badanie opinii? Metody

2. Jak przeprowadzić rzetelne badania opinii publicznej?

3. Interpretacja wyników

Badania opinii są realizowane przez różne ośrodki w Polsce, w wielu różnych wariantach – jako badania polityczne, badania rynku, badania społeczne. Niezależnie od tego, jaki jest temat i cel badania, trzeba postawić na profesjonalistów, którzy nie popełnią błędów i wykorzystają wszelkie adekwatne narzędzia badawcze.

Na czym polega badanie opinii? Metody

Badanie opinii jest procesem pozwalającym pozyskać informacje o poglądach, preferencjach i potrzebach konkretnej grupy ludzi. Stosuje się je, jak już wspomnieliśmy, w różnych obszarach: począwszy od czysto komercyjnych po kwestie społeczne. W tym celu wykorzystuje się:

  • badania ankietowe,
  • badania sondażowe,
  • indywidualny pogłębiony wywiad.

Wykorzystuje się również różne metody badawcze: ankiety papierowe lub ankiety online, badania telefoniczne, wywiady online. Konkretną metodologię opracowuje się zawsze w odniesieniu do specyfiki planowanych badań.

Jak przeprowadzić rzetelne badania opinii publicznej?

Aby przeprowadzone badanie było rzetelne i wiarygodne, trzeba w tym procesie zadbać o spełnienie szeregu kryteriów. Do najważniejszych zaliczają się:

  • precyzyjne określenie przedmiotu badań – narzędzia badawcze, medium, pytania – to wszystko musi być dopasowanie do tematu badania,
  • wybór metody badania,
  • odpowiedni dobór respondentów – zarówno w zakresie wielkości próby, jak i pod względem kryteriów osobowych.

Ważne, aby odbiorcy raportów mieli pełną świadomość warunków i sposobu zbierania danych.

Interpretacja wyników

Równie ważnym elementem badania jest interpretacja uzyskanych już wyników. Aby zrobić to prawidłowo, trzeba wykonać kilka kroków. Są to:

  • czyszczenie danych – polegające przede wszystkim na weryfikacji spójności logicznej oraz struktury próby,
  • analiza danych – włącznie ze wstępną selekcją informacji,
  • prezentacja wyników w sposób przejrzysty i zrozumiały, na przykład za pomocą tabel lub wykresów.

Dopiero na podstawie uporządkowanych w ten sposób danych można wyciągać konkretne wnioski.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij