superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Biznes

Jak napisać wniosek o urlop bezpłatny?

Jak napisać wniosek o urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny jest jednym z rodzajów urlopów, o które może wnioskować pracownik. Warto dowiedzieć się nieco więcej na jego temat.

Czym jest urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny powoduje pewnego rodzaju zawieszenie aktualnie istniejącego stosunku pracy pomiędzy pracownikiem, a jego pracodawcą. W związku z brakiem wykonywania pracy nie jest wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie. Zasady udzielania urlopów bezpłatnych są regulowane w Kodeksie Pracy, a sam urlop udzielany jest na wniosek pracownika.

Jak napisać wniosek o urlop bezpłatny?

Wielu pracowników zastanawia się, jak napisać wniosek o urlop bezpłatny. Przede wszystkim warto sformułować prośbę do swojego pracodawcy w formie pisemnej, ponieważ jest lepiej widziana niż prośba ustna lub prośba o formie e-maila. Wniosku o urlop bezpłatny nie trzeba w żaden sposób uzasadniać, jednak wskazanie swojej motywacji może sprawić, że pracodawca chętniej rozpatrzy prośbę na korzyść pracownika. Na końcu wniosku dobrze wspomnieć o podstawie prawnej tworzonego wniosku. Nie można również zapomnieć o koniecznym podpisie.

Udzielenie bezpłatnego urlopu

W obecnych czasach dość często zdarza się, że to pracodawcy wysyłają swoich pracowników na urlopy bezpłatne, zwłaszcza jeśli w danym momencie nie ma żadnych zadań w zakładzie pracy. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż wysłanie pracownika przez pracodawcę na urlop bezpłatny nie jest działaniem zgodnym z prawem, ponieważ to pracownik powinien sformułować taką prośbę do swojego pracodawcy. Dodatkowo pracownik nie musi w żaden sposób motywować swojej prośby, a pracodawca tego wymagać.

Ile trwały urlop bezpłatny?

Kolejną istotną kwestią związaną z udzielaniem urlopów bezpłatnych jest czas ich trwania. Jednak nie został on jasno sprecyzowany w przepisach, dlatego przy jego ustalaniu istnieje dowolność. Czas trwania urlopu bezpłatnego może wynosić nawet powyżej trzech miesięcy. Jednak w tej sytuacji w uzasadnionych przypadkach pracodawca ma możliwość wezwania pracownika do powrotu świadczenia pracy na jego rzecz, niezależnie od przyczyny wzięcia urlopu.

Konsekwencje urlopu bezpłatnego

Pracownik, który planuje wzięcie urlopu bezpłatnego, powinien również liczyć się z konsekwencjami mogącymi wyniknąć z takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim podczas urlopu bezpłatnego pracownik traci wszystkie świadczenia pracownicze. Wśród nich wymienia się przede wszystkim brak ubezpieczenia chorobowego, co skutkuje brakiem prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, a także świadczenia rehabilitacyjnego.

Udostępnij