superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

FinanseInwestycje

Dlaczego dywersyfikacja portfela jest tak ważna?

Dlaczego dywersyfikacja portfela jest tak ważna?

Inwestowanie pieniędzy w mniejszym lub większym stopniu wiąże się z pewnym ryzykiem. Dywersyfikacja portfela to doskonałe narzędzie właśnie dla tych osób, które chcą ograniczyć nieco to niebezpieczeństwo. Z niniejszego artykułu dowiedzą się państwo dlaczego dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest tak bardzo ważna i czy w rzeczywistości warto skorzystać z jej dobrodziejstwa.

Czym tak naprawdę jest dywersyfikacja portfela?

Dywersyfikacja portfela jak wspomniano we wstępie jest jednym z najlepszych metod ograniczania ryzyka związanego bezpośrednio z inwestowaniem. Głównym założeniem dywersyfikacji portfela jest oczywiście unikanie lokowania gotówki tylko w akcjach jednej firmy. Dzięki rozdzieleniu inwestycji nie ma ryzyka straty całej gotówki. Jeżeli istnieje taka możliwość to pieniądze warto inwestować na różne sektory gospodarki.

Dlaczego warto?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego umożliwia uodpornienie swoich środków finansowych na zawirowania w gospodarce. Nawet przy bardzo dużym spadku w jednym sektorze, pieniądze ulokowane w innej branży przynosić będą zyski. Jak powszechnie wiadomo gdy jedna firma traci, to druga zazwyczaj zyskuje. Dobre efekty przynosi dywersyfikacja krótkookresowa i długookresowa. Przy dywersyfikacji krótkookresowej warto skupić się na jednym rynku akcji lub walut. Aktywa rozdzielane są pomiędzy kilkoma różnymi podmiotami. Aktywa w odróżnieniu do inwestycji długookresowych kupuje się przeważnie za mniejsze sumy. W ten prosty sposób można zniwelować ryzyko utraty środków. Przy dywersyfikacji długookresowej można operować znacznie wyższymi kwotami. Dywersyfikacja bardzo często opiera się na inwestowaniu w aktywa o dość różnym poziomie ryzyka.

Jaki portfel wybrać?

Dywersyfikacja ryzyka bardzo często sprowadza się do wybrania optymalnego portfela. Specjaliści zalecają wybranie portfela, który składa się nie tylko z aktywów ryzykownych, ale również z aktywów bezpiecznych. Doświadczeni inwestorzy bardzo często zaznaczają, że im dłuższy jest okres inwestycji, tym zdecydowanie bardziej opłaca się inwestowanie w dany instrument finansowy. Nawet w sytuacji, gdy rynek się załamie to prawidłowo rozbudowany długoterminowy portfel inwestycyjni wbrew pozorom nie straci znacznie na wartości. Początkujący inwestorzy powinni skupić się na tym, aby instrumenty o wyższym poziomie ryzyka nie przekraczały 10% w całym portfelu inwestycyjnym. Osoby z odpowiednim doświadczeniem mogą stopniowo zwiększać wskaźnik.

Cel inwestycyjny

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego przyniesie satysfakcjonujący efekt tylko wtedy, gdy wyznaczymy odpowiedni cel i inwestować będziemy zgodnie z przyjętą strategią. Warto także na bieżąco śledzić aktualne trendy na rynku, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej będzie podejmować słuszne decyzje. Osoby, które nie wiedzą w jaki sposób dywersyfikować swój portfel mogą oczywiście skorzystać z fachowego doradztwa odpowiedniego specjalisty. Na rynku dostępnych jest wielu doradców, którzy podpowiedzą nam w jaki sposób najbezpieczniej zainwestować swoje pieniądze, aby optymalnie zwiększyć zyski.

Udostępnij