superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Inwestycje

Czym tak naprawdę są akcje i jakie są rodzaje akcji?

Czym tak naprawdę są akcje i jakie są rodzaje akcji?

Akcje są jedną z możliwości inwestowania swoich pieniędzy. Akcje co prawda potrafią przynieść duże zyski, ale pamiętać należy o tym, że jest to instrument finansowy, który może okazać się również bardzo ryzykowny. Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie powinny jak najszybciej zapoznać się z niniejszym artykułem.

Akcje – co trzeba wiedzieć?

Akcje najprościej rzecz mówiąc to nic innego jak zwykłe papiery wartościowe. Akcjonariusze po wykupieniu określonych akcji stają się automatycznie współwłaścicielem części majątku danej spółki akcyjnej. Akcjami można handlować na publicznym rynku kapitałowym. Kupując akcje w danej spółce bardzo często uzyskujemy mniejszy lub większy wpływ na to, jak będzie ona zarządzana w najbliższej przyszłości. Akcjonariusze otrzymują oczywiście pełne prawo do zysku wygenerowanego przez spółkę.

Jakie są rodzaje akcji?

Osoby, które na poważnie myślą o wykupieniu akcji powinny w pierwszej kolejności poznać ich rodzaje. Wyróżnić można nie tylko akcje zwykłe, ale również uprzywilejowane. W tym drugim przypadku mowa oczywiście o akcjach, które zapewniają akcjonariuszom dodatkowe uprawnienia. Jeżeli chodzi o sposób przenoszenia własności to wyróżnić można akcje imienne i akcje na okaziciela. Przy akcjach imiennych prawo do nich ma wyłącznie osoba fizyczna albo osoba prawna, która jest wskazana w stosownym dokumencie akcji. Akcje na okaziciela są tak naprawdę przeciwieństwem akcji imiennych. Prawo do akcji tego typu przysługuje każdemu posiadaczowi akcji. Warto wspomnieć także o tym, że dane akcjonariuszy nie widnieją na dokumencie akcji. Jeżeli chodzi o formę pokrycia to można z kolei wyróżnić akcje gotówkowe i aportowe, które pokryte są w całości wkładem niepieniężnym.

GPW co to?

Jeżeli wiemy już jaka jest akcje definicja to warto dowiedzieć się GPW co to. Najprostszym sposobem na zakup akcji jest skorzystanie z Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Aby tego dokonać należy założyć specjalny rachunek inwestycyjny. Można tego bezpiecznie dokonać w domach maklerskich, które licencjonowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dzięki wspomnianemu rachunkowi będzie można bez problemu dokonywać transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Wszystkie transakcje można oczywiście przeprowadzić za pomocą Internetu.

Akcje i obligacje – jaka różnica?

Główna różnica pomiędzy akcjami i obligacjami polega na tym, że właściciele tych drugich nie posiadają żadnych uprawnień jeżeli chodzi o emitowanie. Mowa tutaj nie tylko o prawach współwłasności, ale również o dywidendach, czy też o prawie do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Akcjonariusze po wykupieniu akcji mają prawo decydować o losie danej spółki. Pamiętać należy także o tym, że ewentualny zarobek albo strata zależy tak naprawdę wyłącznie od notowań danej spółki. Akcjonariusze nie zarabiają na oprocentowaniu akcji w przeciwieństwie do właścicieli obligacji. Warto wyraźnie zaznaczyć, że obligacje wystawiane są przez Skarb Państwa. Akcje emitowane są oczywiście przez spółki prywatne i państwowe. Z praktycznego punktu widzenia wystawiona na giełdzie obligacja automatycznie staje się akcją.

Udostępnij