superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Biznes

Różnice pomiędzy dochodem a przychodem w przedsiębiorstwie

Różnice pomiędzy dochodem a przychodem w przedsiębiorstwie

W przedsiębiorstwach funkcjonuje zarówno pojęcie dochodu, jak i przychodu. Warto dowiedzieć się na ich temat nieco więcej, a także zapoznać się z istotnymi różnicami pomiędzy nimi.

Czym jest przychód?

Przychód definiowany jest jako łączna wartość netto, jaka jest osiągana przez przedsiębiorstwo ze sprzedaży towarów lub usług. Całkowity przychód firmy musi być wykazany w urzędzie skarbowym. Przychód składa się ze wszystkich wpływów pieniężnych osiągniętych przez przedsiębiorstwo w danym czasie, a także innych należnościach majątkowych, które mają charakter trwały. To właśnie na podstawie przychodów przedsiębiorstwa obliczany jest podatek dochodowy należny do zapłaty.

Czym jest dochód?

Dochód definiowany jest jako wartość ze sprzedaży produktów lub usług, która jest do dyspozycji przedsiębiorcy w sposób rzeczywisty. Dochód obliczany jest w momencie odjęcia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej od osiąganych w danym czasie przychodów. Koszty w przedsiębiorstwie mogą być zróżnicowane, jednak zawsze odnoszą się do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast podatek konieczny do zapłaty przez przedsiębiorstwo określany jest na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

Istniejące różnice

Dochód a przychód to kwestia, nad którą w obecnych czasach zastanawia się wielu przedsiębiorców. Dlatego warto wskazać istotne różnice pomiędzy tymi dwoma określeniami. Dochód oznacza realny zysk przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, natomiast przychód związany jest z całością wpływów do przedsiębiorstwa. To właśnie na podstawie dochodów możliwe jest dokonywanie realnej oceny działalności każdego przedsiębiorstwa.

Strata w przedsiębiorstwie

W przedsiębiorstwie może również pojawić się pojęcie straty. W przypadku straty ponoszone przez firmę koszty przewyższają osiągane przez nią przychody. Taki stan rzeczy może mieć zróżnicowane przyczyny. Strata może nastąpić na przykład w wyniku zniszczenia lub kradzieży posiadanych towarów, jednak może także być wynikiem zobowiązań finansowych. Dlatego każdorazowo należy ją rozpatrywać w sposób indywidualny.

Jak obliczyć dochód?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się również, w jaki sposób powinno się obliczać dochód, aby przedstawiał rzetelną sytuację danego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim w celu ustalenia dochodu należy znać dokładną kwotę przychodów w przedsiębiorstwie. Następnie powinno się odjąć koszty od przychodów oraz uiścić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości. Kwotę, która pozostanie, można uznać za dochód osiągnięty przez przedsiębiorstwo.

Udostępnij