superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Biznes

Na czym polega staż z Urzędu Pracy?

Na czym polega staż z Urzędu Pracy?

Staż oferowany przez Urząd Pracy to jeden z najlepszych sposobów na zdobycie cennego doświadczenia – staże z Urzędu Pracy poszerzają wiedzę i umiejętności, zwiększając tym samym szanse na znalezienie stabilnego zatrudnienia.

Staż z Urzędu Pracy – na czym to polega?

Staż z Urzędu Pracy to jedna z najczęściej wykorzystywanych form aktywizacji osób pozostających na bezrobociu – głównym celem stażu, oprócz poszerzenia wiedzy, jest zdobycie nowych umiejętności, umożliwiających poprawę sytuacji zawodowej.

Każdy Urząd Pracy ma do dyspozycji własne programy stażowe, wśród których można znaleźć między innymi inicjatywy finansowane ze środków Unii Europejskiej, a także programy opłacane bezpośrednio ze środków państwowych.

Kto może ubiegać się o staż z Urzędu Pracy?

O staż z Urzędu Pracy mogą ubiegać się wszystkie osoby pełnoletnie, które:

– są pozbawione zatrudnienia,

– przed uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej pracowały na terenie RP bez przerwy przez minimum 6 miesięcy,

– posiadają zdolność do wykonywania obowiązków wchodzących w skład umowy stażowej.

Warto pamiętać o tym, że z prawa do odbycia stażu nie mogą skorzystać osoby studiujące dziennie – osoby uczące się mogą zdecydować się na odbycie praktyk zawodowych lub staże oferowane przez firmy prywatne.

Staż z Urzędu Pracy – podstawowe zasady

Osoby decydujące się na odbycie państwowego stażu powinny pamiętać o tym, że nie jest on zaliczany do form zatrudnienia, a co za tym idzie pomiędzy stażystą i pracodawcą nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Firma oferująca staż nie jest zobowiązana do wypłacania stażyście wynagrodzenia – wypracowane pieniądze wypłacane są bezpośrednio ze środków państwowych.

Warto pamiętać również o tym, że osoby pozostające na płatnym stażu pozbawione zostają prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Kolejną istotną kwestią jest także prawo do urlopu – według obowiązujących ustaleń stażyście przysługują 2 dni wolnego na każde 30 dni kalendarzowych.

Staż z PUP – główne zalety

Odbycie stażu z Urzędu Pracy niesie ze sobą szereg rozmaitych korzyści – jedną z najważniejszych zalet tego rozwiązania jest zdobycie cennego doświadczenia, które może okazać się kluczowe podczas poszukiwań wymarzonego zatrudnienia. Poza tym staż może pomóc także w zmianie profilu zawodowego oraz w zdobyciu nowych umiejętności.

Warto pamiętać także o tym, że staż może okazać się świetnym sposobem na znalezienie stałego zatrudnienia – po zakończeniu stażu pracodawca ma bowiem możliwość zatrudnienia stażysty w oparciu o stabilną umowę o pracę.

Udostępnij