superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Lifestyle

Dla kogo jest skład celny?

Dla kogo jest skład celny?

W dzisiejszej globalnej gospodarce, gdzie handel międzynarodowy odgrywa kluczową rolę, firmy muszą starannie nawigować przez gąszcz przepisów i procedur związanych z importem i eksportem towarów. Wśród tych kluczowych instytucji, często mylonych przez przedsiębiorców, znajdują się składy celne oraz magazyny czasowego składowania. Choć na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać podobne, pełnią one zupełnie odmienne funkcje, a znajomość tych różnic może przynieść znaczące korzyści firmom operującym na rynkach międzynarodowych.

Czym jest skład celny?

Skład celny to nic innego jak specjalnie wydzielony i zatwierdzony przez organy celno-skarbowe magazyn, przeznaczony do czasowego przechowywania towarów w trakcie trwania procesu odprawy celnej. W odróżnieniu od standardowego magazynu skład celny podlega ścisłemu nadzorowi i kontroli ze strony organów celnych, co wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń na jego prowadzenie.

Kluczową funkcją składu celnego jest umożliwienie firmom składowania importowanych towarów spoza Unii Europejskiej bez konieczności natychmiastowego uiszczania należnych cła i podatków. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą odraczać płatność tych obciążeń do momentu, gdy zdecydują się wprowadzić towary na rynek krajowy lub dokonać ich reeksportu poza obszar UE.

Rodzaje składów celnych

W ramach składów celnych wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje:

Składy celne publiczne są to magazyny o charakterze usługowym, z których może korzystać każdy importer w celu składowania towarów. Towary są tu przechowywane na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą uprawnioną do korzystania z procedury a prowadzącym skład celny.

Składy celne prywatne: ten rodzaj składów celnych przeznaczony jest wyłącznie do składowania towarów przez prowadzącego dany skład. Innymi słowy, jest to własny magazyn firmy, który uzyskał status składu celnego.

Niezależnie od rodzaju, wszystkie składy celne muszą spełniać szereg wymagań stawianych przez organy celne, takich jak odpowiednie zabezpieczenia, wyposażenie techniczne czy system ewidencji towarów. Dzięki temu towary znajdujące się w składzie celnym pozostają pod stałym nadzorem i kontrolą celną.

Kto może skorzystać ze składu celnego?

Skład celny stanowi korzystne rozwiązanie dla szerokiego grona przedsiębiorców, niezależnie od profilu ich działalności. Największe korzyści czerpią z niego firmy, które:

 • Importują towary spoza Unii Europejskiej

 • Zajmują się reeksportem towarów poza obszar UE

 • Transportują swoje produkty dalej w obrębie rynku wewnętrznego UE

Warunkiem skorzystania ze składu celnego jest przeprowadzenie standardowej odprawy celnej w momencie wprowadzania towarów do magazynu. Podobna procedura musi zostać zrealizowana również przy wyprowadzaniu produktów ze składu.

Outsourcing składu celnego

Zarządzanie składem celnym może stanowić wyzwanie organizacyjne i logistyczne dla wielu przedsiębiorstw. Dlatego coraz częściej firmy decydują się na outsourcing tej usługi do wyspecjalizowanych partnerów logistycznych.

Współpraca z podmiotem posiadającym własny skład celny pozwala na uzyskanie szeregu dodatkowych korzyści, takich jak:

 • Kompleksowa obsługa procesu importu/reeksportu, od składowania po odprawę celną

 • Przygotowanie towarów do dystrybucji lub odsprzedaży jeszcze w składzie celnym

 • Znaczne przyspieszenie czasów dostaw do klientów końcowych

Czynności dozwolone w składzie celnym

Przechowywanie towarów w składzie celnym daje przedsiębiorcom możliwość wykonywania na nich szeregu czynności, bez konieczności uiszczania cła i podatków. Do najważniejszych z nich należą:

 • Przepakowywanie

 • Dzielenie towaru na mniejsze partie

 • Mieszanie

 • Etykietowanie

 • Konserwacja

 • Pobieranie próbek i przeprowadzanie badań

Tego rodzaju działania pozwalają firmom dostosowywać importowane produkty do wymagań rynkowych, a także przygotowywać je do dalszej dystrybucji lub reeksportu.

Udostępnij