superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

FinanseNauka

Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę deweloperską lub umowę najmu?

Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę deweloperską lub umowę najmu?

Na rynku nieruchomości dokonywane są różnego rodzaju transakcje, każda z nich powinna opierać się na podstawie zawartej umowy między stronami dokonującymi transakcji. Umowa powinna być bardzo dokładnie przemyślana i zawierać wszystkie niezbędne elementy oraz ustalenia. Tylko na podstawie takiej umowy w przyszłości będzie można dochodzić swoich ewentualnych roszczeń.

Transakcje na rynku pierwotnym

Na rynku pierwotnym kupowane są mieszkania lub domy budowane przez dewelopera. Dla każdego nabywcy wiąże się to z dużym wysiłkiem finansowym i nie ma znaczenia czy kupuje za gotówkę, czy na kredyt. Formą zabezpieczenia interesów nabywcy, ale także dewelopera jest umowa.

Umowa deweloperska jest umową notarialną i zgodnie z ustawą z 2011 r. musi zawierać określone elementy, ale nie zawsze są one dokładnie opisane przez dewelopera. Chcąc dobrze zabezpieczyć się na przyszłość, warto zwrócić uwagę na precyzyjność umieszczonych w niej zapisów.

Najważniejsze jest określenie stron umowy, przedmiotu umowy czyli mieszkania, jego wielkość, usytuowania w bloku. Dodatkowo umowa musi zawierać wszystkie informacje na temat działki, jej położenia.

Istotnym elementem umowy deweloperskiej jest cena mieszkania. Musi zawierać podatek VAT oraz wyszczególnione pozostałe elementy balkony, chodniki, drogi dojazdowe. Dodatkowo w umowie powinny znaleźć się późniejsze koszty utrzymania budynku. Bardzo ważna jest klauzula, że zmiana ceny może ulec zmianie tylko za zgodą obu stron.

Kolejnym ważnym elementem jest zapis dotyczący warunków wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron i terminu złożenia wypowiedzenia.

Pozostałe istotne zapisy to:

– termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
– termin przeniesienia na nabywcę prawa własności,
– termin wpłacania poszczególnych transz,
– rodzaj rachunku powierniczego.

Im umowa bardziej szczegółowa, tym większa gwarancja zabezpieczenia własnych interesów.

Umowy na rynku wtórnym

Umowami zawieranymi na rynku są umowy kupna-sprzedaży oraz umowy najmu mieszkania lub lokalu użytkowego.

Umowa kupna sprzedaży jest umową notarialną, ale mniej skomplikowaną niż umowa deweloperska.

Umowa wynajmu jest umową cywilną zawieraną między właścicielem (wynajmującym) a najemcą. Powinna być sporządzona na piśmie i zawierać dane obu stron, czas najmu, okres i warunki wypowiedzenia, opis przedmiotu najmu (powierzchnia, stan techniczny), wysokość czynszu oraz termin jego płatności, wysokość kaucji i sposób jej rozliczenia.

W umowie należy określić także sposób rozliczania mediów (prąd, gaz, woda). Do umowy warto także dołączyć protokół wyposażenia mieszkania lub lokalu użytkowego (sprzęt AGD, RTV, naczynia, meble), można dołączyć do niego zdjęcia. Może być to pomocne w przypadku rozliczania kaucji.

Gotowe wzory umów

W internecie dostępne są gotowe wzory umów najmu, które wystarczy wydrukować i wypełnić, jest wtedy pewność, że zawiera ona wszystkie niezbędne elementy.

Każda umowa dotycząca kupna lub najmu nieruchomości musi być bardzo precyzyjna i zawierać jak najwięcej szczegółów. W przyszłości pozwoli uniknąć sporów między stronami.

Udostępnij