superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

LifestyleNauka

Jakie są odnawialne źródła energii?

Jakie są odnawialne źródła energii?

Poszczególne kraje Unii Europejskiej stawiają nacisk na to, by z roku na rok stopniowo zmniejszać wykorzystanie węgla. Jego mniejsze zużycie bezpośrednio przełoży się na wykorzystywanie energii, które pochodzą z odnawialnych źródeł. Dlatego na terenie Europy tak duży nacisk kładzie się na rozbudowę istniejących sieci energii alternatywnej, a także budowę nowych.

Czym są i jakie są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to takie źródła, których wykorzystywanie nie sprawi, że w przyszłości mogą się one skończyć. Zasób ich może odnowić się w krótkim czasie.

Źródła odnawialne mają ogromne znaczenie dla rozwoju nowych technologii oraz z pewnością będą miały niebagatelne znaczenie dla postępu świata. Dzięki nim można oszczędzać paliwa kopalniane, a w związku z tym – poprawić stan środowiska, a także zmniejszyć ilość odpadów. Odnawialne źródła energii powoli stają się synonimem zrównoważonego rozwoju, a także są kluczowe dla przemian w dziedzinie energetyki.

Warto zadać sobie pytanie, jakie są odnawialne źródła energii. Należą do nich wiatr, woda, słońce, a także energia jądrowa. Warto także wspomnieć tutaj o cieple, które można pozyskać z ziemi, powietrza, a także spalania biomasy. Stanowią one przeciwieństwo źródeł nieodnawialnych – do których zalicza się między innymi ropę, węgiel, gaz ziemny czy też uran.

Naukowcy szacują, że w każdej chwili do powierzchni ziemi dociera ilość energii słonecznej, która ponad 5000 razy przekracza zapotrzebowanie całej ludzkości. Niemniej jednak, energia słoneczna jest bardzo rozproszona, co przekłada się na jej nieco mniejszą efektywność. Warto tutaj wspomnieć o turbinach wiatrowych, które dają energię o wiele bardziej skoncentrowaną na poziomie kilku megawatów. Z kolei elektrownie wodne, ułożone w strategicznych miejscach, wykorzystują wodę z dużego obszaru, przez co moc przez nie produkowana to nawet gigawaty energii.

Jakie są zalety odnawialnych źródeł energii?

Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych pozwala na zróżnicowanie źródeł produkujących energię. Odnawialne źródła energii oznaczają, że państwo może uniezależnić się od importu paliw, czy też gazu. Znikoma emisja zanieczyszczeń sprawia, że zanieczyszczenie środowiska może znacząco się zmniejszyć, a także ograniczyć ilość produkowanych odpadów. Zwiększenie udziałów źródeł odnawialnych na rynku energetycznym pozwala także na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, a także zmniejsza koszty, które przeznaczone są na walkę z zanieczyszczeniem środowiska.

Warto zadać sobie także pytanie, czy źródła odnawialne mają jakieś wady? Oczywiście, warto także wspomnieć o minusach tego typu rozwiązania. Źródła odnawialne wciąż są stosunkowo drogie, dlatego ich wprowadzenie dla wielu państw wiąże się z wysokimi kosztami, których nie sposób przeskoczyć. Pomimo tego, że energia słoneczna, wiatr czy woda są darmowe, to jednak technologie potrzebne do ich przemiany w energię wciąż są dość kosztowne. Szacuje się jednak, że opłacalność energetyki odnawialnej będzie rosła systematycznie z roku na rok.

Udostępnij