superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Biznes

Jak przebiega awans zawodowy nauczyciela?

Jak przebiega awans zawodowy nauczyciela?

Praca nauczyciela przebiega według określonych stopni awansu zawodowego. Warto się z nimi zapoznać oraz dowiedzieć nieco więcej na ich temat.

Przebieg awansu zawodowego nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela został wprowadzony w 2000 roku, co sprawia, że nauczyciel w całej swojej karierze powinien przejść cztery etapy awansu. Wśród kolejnych ścieżek kariery wymienia się kolejno nauczyciela stażystę, kontraktowego, mianowanego, a także nauczyciela dyplomowanego. Awans zawodowy nauczyciela jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, a także w Karcie Nauczyciela.

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel stażysta to pierwszy stopień awansu zawodowego. Jest to stanowisko, na którym nauczyciel rozpoczyna swoją karierę zawodową i nabiera coraz większego doświadczenia w wykonywaniu zawodowych obowiązków. Program rozwoju nauczyciela stażysty powinien być zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Oprócz tego stażysta ma wyznaczonego opiekuna, który służy mu pomocą w razie pojawienia się wątpliwości.

Nauczyciel kontraktowy

Kolejnym etapem awansu zawodowego nauczyciela jest osiągnięcie stanowiska nauczyciela kontraktowego. Czas przygotowania do osiągnięcia nowego stopnia trwa około dziewięciu miesięcy, czyli cały rok szkolny. Praca nauczyciela stażysty podlega nieustannej ocenie. Analizowane są między innymi takie aspekty jego pracy jak sposób prowadzenia lekcji, a także realizacja różnych szkolnych przedsięwzięć. Nauczyciel stażysta może zajmować się również organizacją konkursów dla uczniów. Natomiast po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymuje awans na nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel mianowany to kolejne stanowisko w awansie zawodowym nauczyciela. Staż na nauczyciela mianowanego może rozpocząć osoba, która od co najmniej dwóch lat pracuje na stanowisku nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel w tym przypadku musi dokładnie planować swoją ścieżkę kariery, a także sposoby oraz metody nauczania, dzięki którym proces edukacji staje się bardziej efektywny.

Nauczyciel dyplomowany

Ostatnim etapem awansu zawodowego nauczyciela jest osiągnięcie stanowiska nauczyciela dyplomowanego. Staż na to stanowisko również trwa ponad dwa lata, a tytuł nauczyciela mianowanego nadawany jest przez kuratorium. W pracy nauczyciela oceniany jest jego dorobek oraz staż. Oprócz tego istnieje konieczność pozytywnego zaprezentowania się przed komisją. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny możliwe jest nadanie danej osobie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Udostępnij