superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Biznes

Jaka emerytura bez lat pracy?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: jaka emerytura bez lat pracy? Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Zasady przyznawania świadczenia emerytalnego

Zasady przyznawania świadczenia emerytalnego w obecnych czasach zawarte są w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby urodzone przed rokiem 1949 otrzymują emerytury oraz renty na zasadach zawartych w reformie systemu ubezpieczeń. Natomiast składki osób urodzonych po roku 1949 ewidencjonowane są w dwóch różnych systemach. Jest to zarówno indywidualne konto, jak i subkonto prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz tego składki są również gromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, które są prowadzone przez towarzystwa emerytalne. Środki, które znajdują się na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, są co roku waloryzowane o wskaźnik, który jest ogłaszany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ile wynosi najniższa emerytura?

W 2022 roku najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł brutto. Jej kwota jest co roku waloryzowana o określony wskaźnik. Przykładowo w roku 2021 najniższa emerytura wynosiła 1250,88 zł. Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwoty najniższych świadczeń aktualnie kształtują się następująco:
– emerytury oraz renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1338,44 zł,
– renta uzyskiwana z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83,
– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która została uzyskana na skutek wypadku lub choroby zawodowej – 1606,13 zł,
– renta uzyskiwana z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która została uzyskana na skutek choroby zawodowej lub wypadku – 1204,60 zł.

Komu przysługuje najniższa emerytura?

Wszystkie kwoty uzyskiwanych emerytur oraz rent są podnoszone do wartości minimalnych, jeśli ich nie przekraczają. Dotyczy to świadczeń, które są przyznawane z urzędu. Świadczenia mogą otrzymać osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, a także takie, które są niezdolne do wykonywania zawodowych obowiązków. Emerytura z urzędu może być przyznana niezależnie od stażu ubezpieczonego. W tym przypadku nie jest konieczne składanie żadnych wniosków. Nawet jeśli dana osoba nie zgromadzi wystarczającej ilości składek w przypadku uzyskania odpowiedniego stażu pracy to kwota emerytury podnoszona jest do wartości minimalnych. Sytuacja tego typu najczęściej odnosi się do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, a także osób, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, ale otrzymywały na nich wynagrodzenie minimalne.

Udostępnij